IT Financial Risk Assessment –sovellus

Model-Driven AppModel-Driven App
Power PagesPower Pages
Power AutomatePower Automate
Microsoft Dynamics 365 Sales. Quick Start

Sijainti

USA

Toimiala

Rahoitus

Koko

100+ työntekijää

Toteutus

2023

Asiakkaan pyyntö

Icon

Yhdysvaltalainen veroneuvontaa ja tilintarkastuspalveluita tarjoava yritys otti meihin yhteyttä avustusta varten. Heidän täytyi arvioida asiakkaansa IT-järjestelyään osana tarkastusprosessiaan. Tehtävään kuului asiakkaan tietojärjestelmien ymmärtäminen taloudelliseen raportointiin liittyen, mukaan lukien IT-kontrollit, sovelluskontrollit ja taloudellisiin lausuntoihin liittyvät järjestelmät. Tästä syystä yritys muotoili kysymyksiä koskien asiakkaan IT-infrastruktuuria, olennaisia talousohjelmistoja ja hallintamekanismeja. 

Valmistelu

Icon

Asiakkaan pyynnöt tarkasti analysoituamme päätimme toteuttaa pyydetyn toiminnallisuuden käyttäen Power Pagesia yrityksen asiakaskyselyyn, Dynamics 365:ttä CRM-ratkaisuna sisäiseen käyttöön ja analytiikkaan, sekä Power Automatea valittuna ratkaisuna liiketoimintaprosessien automatisointiin. 

Asiakas käytti jo Microsoftin palveluita viestintään, asiakirjojen säilyttämiseen ja muuhun. Siksi toisen Microsoft-ratkaisun valitseminen oli looginen päätös. Meidän puoleltamme tähän projektiin osallistui pätevien ammattilaisten tiimi, mukaan lukien Projektipäällikkö, Ratkaisuarkkitehti, Tekninen Konsultti, UX/UI-suunnittelija ja Kehittäjiä. Laadimme kattavan projektisuunnitelman, ja sen arvioitiin valmistuvan kolmessa kuukaudessa. 

Projektin alkuvaiheeseen kuuluivat seuraavat osat: Power Apps (Model-Driven App), Power Pages ja Power Automate. 

Toteutus

Asiakkaan pyynnöt toteutettiin tässä projektissa Agile- ja Scrum-menetelmiä käyttäen. Toteutimme kaikki asiakkaan vaatimukset alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 7 pyrähdyksessä, joista kukin kesti 14 päivää. 

Kehitettiin Power Pages -portaali, joka mahdollistaa yritysasiakkaille pääsyn kyselyyn ja kysymyksiin vastaamisen. Portaalin käyttäjillä on myös mahdollisuus kutsua lisää kontakteja avuksi tai täydentämään kyselyä. Asiakkaan pyynnöstä pääsy tähän kyselyyn sulkeutuu automaattisesti 60 päivän kuluttua turvallisuussyistä. 

Kysymyksien varalta portaalin käyttäjille annettiin mahdollisuus käyttää "Ota Yhteyttä" -lomaketta mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. 

image

Kaikkien Tarkastajan käyttötapojen kattamiseksi kehitettiin Model-Driven App. Tämä sovellus antaa käyttäjien katsella täytettyjä kyselylomakkeita, seurata käyttäjän etenemistä lomakkeiden täytössä ja mahdollistaa palautteen antamisen lomakkeiden täyttämisen jälkeen. Lisäksi automaattinen järjestelmä tarjoaa suosituksia esiasetettuihin sääntöihin perustuen riippuen valituista vastauksista. 

Visualisointi

icon
Ensimmäinen Portaalisivu
icon
icon
icon
icon
NoView

Mitä Asiakas Sai

IconIcon

Yhteenveto

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että huolellisesti tehdyn kyselylomakkeen integroiminen tilintarkastusmenettelyihin on osoittautunut ratkaisevaksi yrityksen IT-tilintarkastusten tehokkuutta ja perusteellisuutta tehostettaessa. Tämä lähestymistapa helpottaa tietojen tehokasta keruuta tarjoamalla jäsennellyn tavan kerätä olennaista asiakastietoa heidän IT-ympäristöstään. Se tuottaa kohdennettuja ja kattavia tietoja voimaannuttaen tilitarkastajat saavuttamaan yksityiskohtaisen käsityksen järjestelmistä, prosesseista ja kontrolleista. Hyvin suunnitellun kyselylomakkeen käyttö on hyödyksi sekä tilintarkastustiimille että asiakkaille.